Möjliga matchflyttar i Allsvenskan och Superettan

På en framställan från Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) har SvFF:s styrelse i dag beslutat att ge klubbarna i Allsvenskan och Superettan möjlighet att skjuta upp de matcher som skulle ha spelats i de två första omgångarna. Det är den sena vintern och mycket besvärliga snöförhållanden som föranlett denna framställan från SEF.

Styrelsen konstaterar i sitt beslut att det råder extraordinära omständigheter och ger därför klubbarna en möjlighet att – om de är överens – flytta fram de matcher som skulle ha spelats 31 mars–10 april.

De matcher som skjuts upp kommer att spelas vid ett senare datum som förbundet, klubbarna och SEF kommer överens om.