Publikuppgifter totalt

(uppgifter e omg 26, per 2001-10-27)

Publiksnitt omg 26

6 553

- omg 26 i fjol

4 553

Publik 2001 snitt

8 441

- Publik 2000 snitt

6 976

- Publik 1999 snitt

7 217

Under de gångna 30 säsongerna är det endast snittet 1977 som överträffar det för årets säsong.