Publikuppgifter totalt

(uppgifter efter omgång 26, per 2002-11-04)

Publiksnitt omg 26

9 651

- omg 26 i fjol

6 553

Publik 2002 snitt

10 180

- Publik 2001 snitt

8 441

- Publik 2000 snitt

6 976


Not: Publiksnittet 2002 är det högsta sedan säsongen 1965 (10 633).