Publikuppgifter totalt

(uppgifter efter omgång 26, uppdaterad 2003-11-28)

Publik 2003 snitt

10 208

- Publik 2002 snitt

10 180

- Publik 2001 snitt

8 441

- Publik 2000 snitt

6 976