Publikuppgifter totalt

(uppgifter efter omg. 26, uppdaterad 2004-10-30)

Publiksnitt omg 26 11 159
- samma omg. ifjol 7 055

Publik 2004 snitt

9 768

- Publik 2003 snitt

10 208

- Publik 2002 snitt

10 180

- Publik 2001 snitt

8 441

- Publik 2000 snitt

6 976