Allsvenska tv-sändningar 2016

Listan kompletteras löpande vartefter ny information tillkommer från tv-bolagen.