Ökad satsning på jämställdhet, integration och demokrati med stöd från Arvsfonden

Arvsfonden har beslutat att ge stöd till Svenska Fotbollförbundets värdegrundsarbete under kommande tre år.
– Pengarna möjliggör en stor satsning på jämställdhet, integration och demokratifrågor – och en förstärkning av det arbete som redan idag bedrivs inom projektet Alla är olika – olika är bra. Vi kommer särskilt fokusera på att få fler flickor med utländsk bakgrund att börja spela fotboll, säger Sevana Bergström, integrationssamordnare på SvFF.

Fotbollen är landets största idrott och har genom sin närvaro i det svenska samhället närmast unika möjligheter att påverka och göra skillnad.

– Med hjälp av stödet från Arvsfonden vill vi göra ännu mer för att ta tillvara på den kraft som finns i våra föreningar, och genom dem bidra till en positiv utveckling. Lyckas vi öka kunskapen om demokrati, jämställdhet och integration bland barn, ungdomar och unga vuxna inom fotbollen, är jag övertygad om att vi med tiden kommer att se en tydlig, positiv effekt på samhället i stort, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Ungdomar som är aktiva i föreningar som deltar i projektet kommer att regelbundet bjudas in till diskussioner om värderingsfrågor i samband med träningar, även skolor kommer att vara involverade. En särskild aspekt på integration och jämställdhet som kommer att ges stort utrymme i arbetet är hedersförtryck och våld.

– Vi vill påverka värderingar och beteenden, särskilt hos pojkar, som försvårar för flickor med utländsk bakgrund att börja spela fotboll och att gå med i en fotbollsförening.

Fotbollen är en enande, positiv och sammanhållande kraft i samhället – för alla, säger Sevana Bergström, Svenska Fotbollförbundets integrationssamordnare.

Arvsfondens enhetschef Hans Andersson:
– Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. Svenska Fotbollförbundets projekt Alla är olika – olika är bra är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att mottagandet och etableringen av nyanlända, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden.