Analys av Elitettans ekonomi 2016

Limhamn Bunkeflo och Hovås Billdal var de två föreningar som hade högst omsättning i Elitettan 2016.

Föreningarna i Elitettan 2016 hade ett samlat underskott på 9,8 Mkr. Endast två av de 14 föreningarna redovisade överskott.

Den genomsnittliga intäkten per förening i Elitettan 2016 uppgick till 3,2 Mkr. Jämfört med året innan har intäkterna i snitt minskat med åtta procent medan kostnaderna ökat med sex procent.

Sex av föreningarna redovisade positivt eget kapital medan åtta redovisade ett kapitalunderskott.

Upplagt av: Julia Ericson