Värnamo-Varberg spelas i Borås på tisdag

Under gårdagen genomfördes en ny besiktning av Finnvedsvallen i Värnamo som då inte bedömdes som spelduglig till matchen Värnamo-Varberg i Superettan på måndag. Matchen kommer nu i stället spelas på föreningens reservarena Borås Arena. Då allsvensk match spelas där på måndag kommer matchen spelas på tisdag den 24 april klockan 19.00.

Turerna inför det slutgiltiga beskedet

När Finnvedsvallen inte bedömdes som spelduglig efter ny besiktning mottog och behandlade SvFF:s Tävlingskommitté under fredagen (20 april) en skrivelse från IFK Värnamo, som vädjat om att få flytta matchen till senare speldag.

Tävlingskommittén har inte ansett att det finns möjlighet att bifalla föreningens önskemål, utan hänvisar till regelverket som föreskriver att reservarena ska användas när ordinarie arena inte kan användas för spel.

IFK Värnamo överklagade Tävlingskommitténs beslut till Förbundsstyrelsen, som senare under fredagen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd, varför IFK Värnamo snarast möjligt skulle inkomma till SvFF:s Tävlingsavdelning med information om var matchen skulle genomföras.

Nu är det alltså beslutat att matchen spelas på Borås Arena, på tisdag 24 april 19.00.