Utvärdering av Dam-EM 2013: "Stor succé"

På tisdagens presenterades de fem olika utvärderingar som genomförts i samband med UEFA Dam-EM 2013.
- Samtliga resultat pekar glädjande åt samma håll, nämligen att turneringen var exceptionellt bra för Sverige, för värdstäderna, svensk och internationell damfotboll och därmed har vi fog för att kalla mästerskapet för en stor succé, sa turneringschefen Göran Havik vid tisdagens presskonferens.

Riksidrottsförbundet, Sponsor Insight, Johan Quist vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad Universitet, UEFA och Rubin Research har tillsammans med Svenska Fotbollförbundet genomfört de olika studierna. UEFA Dam-EM är det största fotbollsmästerskapet Sverige kan arrangera med tanke på arenornas kapacitet, samt övrig logistik, idag. Därför är det ytterst viktigt att vi får mästerskapet belyst ur olika vinklar.

Kort summering av rapporterna:

I "Berättelsen om ett mästerskap" har Johan Quist, verksam vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad Universitet, sammanställt. Han följde allt arbete i flera års tid.

Quist konstaterar bla att turneringen gav avtryck i alla led och läger, nationellt, lokalt, i media och gav en positiv bild av Sverige. Vidare att kvinnlig idrott är attraktiv, och folk är beredda att offra ledig tid på att vara en del av en stor turnering

Quist trycker på delvis ett nytänk kring samarbetet mellan SvFF centralt och värdstäder samt värdstäder sinsemellen som var väldigt framgångsrik. Där man ger och tar idéer för stunden och framtiden och som också innebär kompetensutveckling för alla inblandade. Därmed blev det ett politiskt och kulturellt stort genomslag lokalt som nådde flera samhällsgrupper än enbart fotbollsfrälsta.

Dock pekar han på att det politiska intresset på riksnivå var litet, som kan bero på att Stockholm inte var en del av mästerskapet. Dessutom attraherades inte de största företagen av turneringen.

Sponsor Insight gjorde en media-analys mellan 1 januari-31 juli, syftet var att se hur turneringen attraherade svensk media. Analysen är utförd i svenska källor i tre olika medieslag: tv – 12 kanaler, tablålagda sportsändningar, print – ca 460 källor, webb – ca 1.500 källor.

Det var ett massivt genomslag hela året. Drygt 8.000 artiklar ger ett snitt på närmare 40 artiklar om dagen och i juli månad var det närmare 140 artiklar per dag i snitt.
Tittarsiffror i snitt Sveriges matcher var 1.295 000 (TV4, 5 matcher), Att jämföras med ishockey-VM: 1 360 000 (TV4, 10 matcher), friidrotts-EM: 381 000 (TV4, 5 direktsända "pass"). Mediaexponeringen var massiv och över hela landet.

Rubin Research sammanställde den turistekonomiska utvärderingen av evenemanget. Matcherna besöktes av 38% lokala besökare, 45% besökare från övriga Sverige, 8% från andra nordiska länder och 9% från övriga länder. Turistandelen för hela EM ligger därmed på 62% medan exportandelen ligger på 17%.
Värdstäderna skiljer sig åt i fördelningen på de olika besökargrupperna något åt (Solna/Stockholm lägre lokal andel). Störst lokal andel hade Norrköping, Linköping och Växjö. Solna/Sthlm, Göteborg och Halmstad har högst turistandel, medan Växjö och Kalmar har något högre exportandel än övriga orter.
Könsfördelning var jämn sett över hela EM. Göteborg och Halmstad (Sveriges spelorter) skiljer sig från övriga orter genom att man haft en något större andel kvinnor medan Växjö haft något större andel män.

Den genomsnittlige besökaren var ca 42 år gammal och har tittat på ca 2,1 matcher varav 1,5 i den kommun de rekryterades.
216.888 matchbesök gjordes och besökaren har besökt ca 1,5 matcher i den kommun där de rekryterades och ca 2,1 matcher totalt sett, vilket betyder att man i stor utsträckning har besökt flera av värdstäderna.

Evenemanget var en folkfest och det kan också ses genom att nästan helaresesällskapen har valt att gå på matcherna.
Samtliga orter får mycket bra betyg avseende vistelsen på destinationerna, betyg mellan 4,3 och 4,7 redovisas och allra bäst för Göteborg, Halmstad och Kalmar som alla låg på 4.7 i betyg.
Konsumtionen per individ har varit högst i Göteborg, Halmstad och Kalmar vilket kort sammanfattat skulle kunna sägas är de orter där Sverige, Norge och i viss mån Tyskland haft sina baser.

Den totala turistekonomiska omsättningen för UEFA Dam-EM ligger på ca 200 miljoner kronor av vilket ca 192 miljoner hamnar i de sju värdorternas kommuner. Störst omsättning har Göteborg (67,4 Mkr i kommunen) följt av Solna/Stockholm (47,2 Mkr), Kalmar (25,8 Mkr) och Halmstad (24,0 Mkr). 12% av totala omsättningen utgörs av boende (ca 23,6 Mkr) medan resterande 88% är övrig konsumtion (ca 176,4 Mkr). Den turistekonomiska omsättningen följer väl det antal turister som vistats i regionen till följd av evenemanget.

1.400 volontärer ställde upp på frivillig basis på sin semester eller skollov och förstärkte den fina Sverige-bilden. Rapporterna från deltagande lag och gästande publik var överväldigande. Det framkommer också av den utvärdering som RF och SvFF gjort bland volontärerna, där den största delen (drygt 30 procent) var i åldern 18-25 år och där flest återfanns i Göteborg (nästan 24 procent). Nästan 400 svarade.
Gästande service (knapp 22 procent), transporter (nästan 16 procent) och fan zones arbete (knappt 15 procent) var huvuduppgifterna. I fan zones strömmade totalt 271.100 personer igenom under turneringen!
Kollegor (77 procent), totalt upplevelse (72 procent), arbetsmiljö och kläder var de speciellt nöjda med. Drygt 82 procent (motsvarande 1.148 personer!) svarar att de mer än gärna vill medverka som volontärer vid annat tillfälle.

Ladda ner presentationerna från presskonferensen nedan:

>> Summering, UEFA Dam-EM 2013 (PowerPoint-dokument, 2,0 MB)

>> Johan Quist - Berättelsen om ett mästerskap (PDF-dokument, 5,4 MB)

>> Rubin Research - Turistekonomisk utvärdering (PDF-dokument, 1,8 MB)

>> Sponsor Insight - Medieanalys (PowerPoint-dokument, 1,6 MB)