Mediaackreditering

Mediaackrediteringen inför sommarens mästerskap öppnar 1/6. All media ackrediteras via länken : http://www.uefa.com/uefa/mediaservices/accreditation/

Ackrediteringsperioden pågår fram till den 28 juni för TV och fram till den 5 juli kl. 12:00 för övrig media.