FAQ och kontakt

Här finns de allra vanligaste frågorna listade. Får du inte svar på dina frågor här är du välkommen att kontakta den som är volontäransvarig i din värdstad.

Värdstad: Ansvarig: E-post:
Göteborg Sandra Fogel volontardamem2013@goteborg.com
Halmstad Nils Billing volontardamem2013@halmstad.se
Växjö Frida Andersson volontardamem2013@vaxjo-co.se
Kalmar Anneli Andersson volontardamem2013@kalmar.com
Norrköping MariAnne Sager volontardamem2013@svenskfotboll.se
Linköping Caroline Ekman volontardamem2013@linkoping.se
Solna Joachim Theodoridis volontardamem2013@solna.se

Övriga frågor:
Anna Nilsson, Volontäransvarig UEFA Dam-EM 2013
volontardamem2013@svenskfotboll.se

Hur ansöker jag?

Du fyller i din ansökan via onlineformuläret på www.svenskfotboll.se/damem2013/volontarer. Det är viktigt att du anger en korrekt e-postadress då all kommunikation gällande din ansökan kommer ske via e-post.

När är sista dag för att skicka in ansökan?

Ansökan öppnar 1 februari och urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.

Kan jag välja i vilken stad jag vill vara volontär?

Ja, självklart! Vi försöker i den mån det är möjligt att tillgodose alla önskemål. I ansökningsformuläret kan du ange i vilken stad du vill vara volontär. Du kan välja mellan de sju värdstäderna: Göteborg, Halmstad, Kalmar, Växjö, Norrköping, Linköping och Solna.

Kan jag välja fritt mellan volontäruppdragen?

Du kan ange upp till tre olika volontäruppdrag som du önskar i ansökningsformuläret. Vi förväntar oss många ansökningar vilket innebär att det kan vara svårt att uppfylla allas önskemål. Du kan komma att bli tillfrågad för ett annat uppdrag än det du sökt.

Får jag som volontär någon ersättning för boende och resor?

Att vara volontär under UEFA Dam-EM 2013 innebär att du frivilligt engagerar dig i turneringen utan att få betalt eller ersättning för utlägg. Vi erbjuder dig istället en upplevelse utöver det vanliga, speciella EM-kläder, mat när du jobbar, utbildning, möjligheten att träffa vänner för livet och mycket mer…

Måste jag vara tillgänglig under hela turneringen?

Vissa volontäruppdrag sträcker sig över hela turneringen men de flesta volontäruppdragen är koncentrerade till matchdagarna. Väljer du ett volontäruppdrag som främst sker under matchdagar är utgångspunkten att du utför ditt uppdrag under alla fyra matchdagarna i din stad. Se www.svenskfotboll.se/damem2013/turneringsinformation/spelschema för hela spelschemat.

Hur gammal måste jag vara för att ansöka som volontär?

Vi vill ju självklart att så många som möjligt kan ta del av sommarens turnering men då volontäruppdragen kan innebära sena kvällar och vissa volontäruppdrag kan vara fysiskt krävande så har vi en åldersgräns som innebär att man måste vara född 1996 eller tidigare för att kunna ansöka som volontär. Är du under 18 måste du ha målsmansintyg för att kunna delta som volontär under UEFA Dam-EM 2013.

Hur ser ett målsmansintyg ut (för ansökande under 18 år)?

Här kan du ladda ner målsmansintyg (PDF-dokument, 130 kB), Skriv ut intyget, fyll i alla uppgifter, scanna och ladda upp direkt i ansökan. Du kan också komplettera din ansökan senare genom att skicka in ditt intyg till volontäransvarig i den stad du ansökt.

Varför måste jag lämna in ett utdrag ur belastningsregistret när jag blir antagen som volontär?

Att vara volontär under UEFA Dam-EM 2013 är ett ansvarsfullt uppdrag och vi sätter stor tillit till våra volontärer. Säkerheten kring turneringen är viktig för oss och därför ber vi alla volontärer som blir antagna att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Vart beställer jag ett utdrag ur belastningsregistret?

Du beställer ett utdrag via: http://www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/. Den normala handläggningstiden är cirka två veckor. Det är viktigt att du inte öppnar kuvertet när du får det hemskickat utan tar med det till första informationsträffen eller utbildningstillfället

Är jag försäkrad i mitt uppdrag som volontär?

Alla volontärer under UEFA Dam-EM är försäkrade. Försäkringen gäller under uppdraget/vistelsen i samband med turneringen. Försäkringen träder ikraft den dag uppdraget börjar till och med den dag volontären avslutar sitt uppdrag. Försäkringen täcker läke- och resekostnader i samband med olycksfall och akut sjukdom, tandskada, medicinsk invaliditet (för följder efter olycksfallsskada), dödsfall oavsett dödsorsak samt krisförsäkring (ett begränsat antal behandlingstillfällen). Försäkringen gäller endast i Sverige.