SFS Hall of Fame

SFS (Sveriges Fotbollshistoriker & Statistiker) inrättade 2002 en kommitté vars uppgift var att hedra minnet av spelare, ledare, tränare och andra personer som SFS anser ha varit av avgörande betydelse för den svenska fotbollens bildande, utveckling och popularitet.

Gunnar Nordahl och Tomas Brolin, två legendarer i Hall of FameDen första, symboliska, elvan presenterades vid SFS:s 20-årsjubileum 2003. Därefter har årligen ett mindre, dock varierande, antal tillkommit. Andemeningen är att ledamöterna skall vara väl fördelade per position i laget, klubbtillhörighet och tidsepok i vilka de verkat.

För spelare gäller att de bör ha avslutat sin karriär på hög nivå för, utan att det skall vara en definitiv gräns, tio år sedan. En comeback eller en nedtrappning på låg nivå är dock icke diskvalificerande.

För ledare och tränare kan vi, av naturliga skäl, inte upprätta en gräns.

SFS/Hall-of-Famekommittén

>> De invalda i Hall of Fame - profilgalleri

Hall of Fame - invalda genom åren

Selektion nr 1 - 2003

#1 Orvar Bergmark; #2 Ralf Edström; #3 Karl "Köping" Gustafsson; #4 Anton Johanson; #5 Sven Jonasson; #6 Rudolf "Putte" Kock; #7 Erik Nilsson (MFF); #8 Torbjörn Nilsson; #9 Gunnar Nordahl; #10 Sven Rydell; #11 Pia Sundhage.

Selektion nr 2 - 2004

#12 Erik Börjesson; #13 Gunnar Gren; #14 Sigfrid "Sigge" Lindberg; #15 Björn Nordqvist; #16 Eric "Hövdingen"Persson.

Selektion nr 3 - 2005

#17 Filip "Svarte Filip" Johansson; #18 Bo Larsson; #19 Nils Liedholm; #20 Kalle Svensson.

Selektion nr 4 - 2006

#21 Anette Börjesson; #22 Kurt "Kurre" Hamrin; #23 George Raynor; #24 Lennart "Nacka" Skoglund.

Selektion nr 5 - 2007

#25 Helge Ekroth; #26 Glenn Hysén; #27 Lennart Johansson.

Selektion nr 6 - 2008

#28 Gustaf "Gurra" Carlsson; #29 Ove Kindvall; #30 Agne Simonsson.

Selektion nr 7 - 2009

#31 Gunnar "Säffle" Andersson; #32 Robert Carrick jr; #33 Hasse Jeppson.

Selektion nr 8 - 2010

#34 Wilhelm Friberg; #35 Birger "Bian" Rosengren; #36 Bertil Nordahl; #37 Tomas Brolin.

Selektion nr 9 - 2011

#38 Anders Bernmar; #39 Ronnie Hellström; #40 Lena Videkull.

Selektion nr 10 - 2012

#41 Henry "Garvis" Carlsson, #42 Roger Magnusson, #43 Thomas Ravelli.

Selektion nr 11 - 2013

#44 Harry Lundahl, #45 Arne Selmosson, #46 Tommy Svensson

Selektion nr 12 - 2014

#47 John A. "Bill" Pettersson, #48 Åke "Bajdoff" Johansson, #49 Jonas Thern

Selektion nr 13 - 2015

#50 Carl "Ceve" Linde, "51 Carl-Elis "Nalle" Halldén, #52 Kurt Axelsson, #53 Elisabeth Leidinge, #54 Patrik Andersson

Selektion nr 14 - 2016

#55 Sune "Mona-Lisa" Andersson, #56 Ludvig Kornerup, #57 Martin Dahlin

Selektion nr 15 - 2017

#58 Carl-Erik "Slana" Holmberg, #59 Ann Jansson, #60 Robert Prytz, #61 Sven-Göran "Svennis" Eriksson