Christian Ludvig Kornerup

CL KornerupFödd: 19 februari 1871. Död: 27 mar 1946
Ledare. Svenska Bollspelsförbundet: 1902-1904 ordförande. Svenska Fotbollförbundet: 1904 vice ordförande, 1905-1907 ordförande, 1911-1919 adjungerad till styrelsen i sin egenskap som "utrikesminister". 1908 ordförande Internationella uttagningskommittén (IU). Därmed var han vår första landslagsledare och "förbundskapten" - bl a vid OS 1908. Vid OS 1912 var han ordförande i kommittén för fotboll. Bandy (även benämnd hockey, sorterade till 1925 under SvFF): ordförande i det Nordiska Bandyförbundet 1909-1918 och ingick i bandykommittén vid Nordiska spelen 1909. FIFA: 1:e vice ordförande 1908-1909 och 1914-1920 och som nordisk representant ledamot av exekutivkommittén 1908-1921.
Meriter: 1919 blev han, Wilhelm Friberg och Clarence von Rosen, utsedda till SvFF:s första tre ständiga medlemmar.

Övrigt: Kornerup var född i Fredriksberg och avled i Bromma. Efter en tid i Skottland kom han till Sverige 1899. Eftersom både Danmark och Skottland, vid den tiden, låg långt före nybörjarlandet Sverige där spelet på allvar började utvecklas till en modern idrott. (Under fotbollens första decennium var det Skottland, och inte England, som dominerade "Association football". Därför lyssnade man med respekt på Kornerup.

Hans kunskaper om fotbollens regler och praktiska utförande kom väl till pass eftersom dåtidens ledande svenska idrottsledares intresse var riktat mot andra sporter – främst friidrott. Han ledde domarkurser vilket underlättade uppkomsten av enhetliga bedömningsgrunder bland domarna. Han dömde även själv (150 matcher åren 1902-1907).

Han var stark motståndare till att fotboll skulle vara en av grenarna inom friidrott. Här såg han som förebild hur man i utlandet organiserade sig i unika förbund inom respektive idrott. Han var därför en av de drivande vid bildandet av Svenska Bollspelsförbundet 1902. Trots sitt danska medborgarskap (han blev svensk medborgare 1905) valdes han till förbundets första ordförande.

Han var pragmatisk nog att inse (och såg inga problem i) att förbundet 1904 ersattes av Riksidrottsförbundets framväxande specialförbund för fotboll. När förbundet bildades valdes han till vice ordförande. Han representerade SvFF vid uppbyggandet av de internationella förbindelserna och representerade SvFF vid kongresserna 1908, 1909 och 1910.

Om han inte fr o m 1905 så hårt hade engagerat sig i RF:s centrala arbete så hade Kornerup (enligt professor Jan Lindroth) förmodligen varit den som hade blivit "fotbollsgeneralen" och inte, som det nu blev, Anton Johanson. Kornerup var 1906-1920 ledamot i Riksidrottsförbundets överstyrelse. Han var dess sekreterare 1910-1920 och kassör 1910-1912 och ingick i förvaltningsutskott med specialuppdrag inom internationella ärenden.

Vid OS 1912 ingick han både i reklam- och i simkommittéerna och 1914 var han SOK:s sekreterare. I början av 1900-talet misslyckades han med att introducera cricket i Sverige. Omkring 1920 avbröt han tämligen abrupt alla sina uppdrag.

Utvald till SFS "Hall of Fame", 14:e selektionen 2016 (#56). Motivering:

Kornerup var Sveriges första FIFA-ledamot och dess vice ordförande. Vid SvFF:s bildande var han dess första vice ordförande, därefter ordförande. Vid OS 1908 var han Sveriges första "förbundskapten"