Samarbetspartners

I projektet Alla är olika - olika är bra samarbetar vi i Svenska Fotbollförbundet med våra mångåriga partners Svenska Spel och ICA.

"Framåt för svensk idrott"

Lennart KällSvenska Spel vill ta svensk idrott framåt. Vi vill se en idrott där alla har en självklarplats och där allas lika värde respekteras. Det är en självklar del av vår värdegrund.

Därför stödjer vi Svenska Fotbollförbundets projekt "Alla är olika – olika är bra". Det är ett initiativ som bidrar till att ge ungdomar med olika bakgrund bättre förutsättningar att mötas, utvecklas och växa både på och utanför planen.

Lennart Käll
VD Svenska Spel

"Fotbollens arbete med integration viktigt att stödja"

Andere Svensson, ICA.ICA och Svenska Fotbollförbundet är två organisationer som vilar på samma värdegrund: alla ska behandlas lika, vi ska göra varje dag lite enklare och gladare för alla invånare i Sverige.

Alla ungdomar i Sverige måste få en möjlighet skapa en bra plattform för framtiden för att kunna bidra i samhället. Fotbollen och föreningslivet spelar en viktig roll för integrationen av nyanlända ungdomar, och därför vill vi vara med i Svenska Fotbollsförbundets arbete med detta.

Anders Svensson
VD ICA Sverige AB