Mer tips och råd hos RF

Alla är olika - olika är bra

Svensk idrott vill stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra till integrationen i samhället, och därmed svensk idrotts utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi, där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Regeringen har anslagit extra medel för idrottsrörelsens arbete med att skapa meningsfull väntan och inkluderande idrott för asylsökande och nyanlända. Idrotten får nu möjlighet att intensifiera och samordna det jobbet. Idrotten kan erbjuda en rolig sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället och på många orter, små som stora, engagerar sig idrottsföreningar för att erbjuda träning och sammanhang till asylsökande och nyanlända personer.

Lokal kraft

Erfarenheten från våra distrikt visar att arbetet nått bäst resultat där det funnits ett nära samarbete mellan föreningarna, distrikten och kommunerna, ofta i form av integrationsnätverk där exempelvis Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, näringslivet och andra ideella organisationer deltagit. Alla krafter måste samverka för att öppna så många dörrar som möjligt.

Det kan finnas större eller mindre hinder för att börja idrotta och de hindren kan variera beroende på var du bor, hur mycket idrotten kostar och hur nära du har till idrotten till exempel. Hindren är individuella och det är också en del i idrottens strategi att bli ännu bättre på att göra det enklare för alla att vara med, oavsett bakgrund. Barn idrottar mer när deras föräldrar tycker att idrott är viktigt och stödjer sitt barn i idrottandet.

Vi ser att pojkar med utländsk bakgrund tränar och tävlar i nästan lika stor utsträckning som killar med svensk bakgrund. Tjejer med utländsk bakgrund gör det i betydligt mindre utsträckning och här måste vi bli bättre på att nå dessa tjejer. Framför allt handlar det om att alla ska vara välkomna in i idrotten och vi måste aktivt arbeta med att få fler att hitta till vår verksamhet.