Publikuppgifter totalt

(Uppgifter efter omgång 30, per 2004-10-25)

Publiksnitt omg 30 1 044
- omg 30 i fjol 1 209
Publik 2004 snitt 1 826
- Publik 2003 snitt 1 672
- Publik 2002 snitt 1 391
- Publik 2001 snitt 1 744
- Publik 2000 snitt 2 066