FAQ och kontakt

Här finns de allra vanligaste frågorna listade. Får du inte svar på dina frågor här är du välkommen att kontakta oss på volunteer@svenskfotboll.se.

Hur ansöker jag?

Sista dagen för ansökan var den 22 mars.

När är sista dag för att skicka in ansökan?

Sista dagen för ansökan var den 22 mars.

Kan jag välja fritt mellan volontäruppdragen?

Du kan ange upp till tre olika volontäruppdrag som du önskar i ansökningsformuläret. Vi förväntar oss många ansökningar vilket innebär att det kan vara svårt att uppfylla allas önskemål. Du kan komma att bli tillfrågad för ett annat uppdrag än det du sökt.

Får jag som volontär någon ersättning för boende och resor?

Att vara volontär under UEFA Europa League-finalen innebär att du frivilligt engagerar dig i evenemanget utan att få betalt eller ersättning för utlägg. Vi erbjuder dig istället en upplevelse utöver det vanliga, speciella Europa Leaguekläder, mat när du jobbar, utbildning, en speciell gåva, avslutningsfest, möjligheten att träffa vänner för livet och mycket mer…

Under hur lång tid måste jag vara tillgänglig?

Vissa volontäruppdrag sträcker sig från den 15-25 maj men de flesta volontäruppdragen är koncentrerade till dagarna före matchdag samt matchdagen den 24 maj.

Hur gammal måste jag vara för att ansöka att bli volontär?

Vi vill ju självklart att så många som möjligt kan ta del av evenemanget men då volontäruppdragen kan innebära sena kvällar och vissa volontäruppdrag kan vara fysiskt krävande så har vi en åldersgräns som innebär att man måste ha fyllt 18 år senast den 15 maj 2017.

Varför måste jag lämna in ett utdrag ur belastningsregistret när jag blir antagen som volontär?

Att vara volontär under UEFA Europa League-finalen är ett ansvarsfullt uppdrag och vi sätter stor tillit till våra volontärer. Säkerheten kring turneringen är viktig för oss och därför ber vi alla volontärer som blir kallade till intervju att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Vart beställer jag ett utdrag ur belastningsregistret?

Du beställer ett utdrag via polisens hemsida. Den normala handläggningstiden är cirka två veckor. Det är viktigt att du inte öppnar kuvertet när du får det hemskickat utan tar med det till intervjutillfället.

Är jag försäkrad i mitt uppdrag som volontär?

Alla volontärer under UEFA Europa League-finalen är försäkrade. Försäkringen gäller under uppdraget/vistelsen i samband med turneringen. Försäkringen träder ikraft den dag uppdraget börjar till och med den dag volontären avslutar sitt uppdrag. Försäkringen täcker läke- och resekostnader i samband med olycksfall och akut sjukdom, tandskada, medicinsk invaliditet (för följder efter olycksfallsskada), dödsfall oavsett dödsorsak samt krisförsäkring (ett begränsat antal behandlingstillfällen). Försäkringen gäller endast i Sverige.

Upplagt av: volunteer@svenskfotboll.se